Erhvervsflytning

Flytning til erhverv

Holstebro Flytte -& Budcentral tilbyder alle former for flytning og services i forbindelse erhvervs flytninger

En erhvervs flytning tager udgangspunkt i et opstartsmøde, hvor opgaven beskrives og gennemgås samt tidspunktet for opgaven aftales.

Herefter fremsender Holstebro Flytte- & Budcentral ApS en beskrivelse af opgaven med de aftalte tider samt et tilbud.

TIDER:

  • Mange virksomheder ønsker at flytte uden for medarbejdernes normale arbejdstid, hvilket vi naturligvis efterkommer

TILBUD:

  • Det kan gives en fast pris, hvis opgaven er til det
  • Det kan gives som en fast timepris pr. mandetime med et skønsmæssigt tidsforbrug.

Inden opgavens start leverer Holstebro Flytte- & Budcentral ApS flyttekasser eller vi kommer og nedpakker hvis dette ønskes.

  • Materialer til nedpakning
  • Paller til flyttekasser
  • Mærkater til opmærkning af div. møbler og flyttekasser
Kontakt os her