Møbelopbevaring / Boks Rum

Holstebro Flytte -& Budcentral tilbyder opbevaring i opvarmede lokaler med adgang på alle tider af døgnet 24/7.

Vi råder over 3 størrelser af boks rum:

  • L220 x B160 x H220 Pris kr. 400/mdr. inklusiv moms – træboks
  • L200 x B250 x H260 Pris kr. 500/mdr. inklusiv moms – stålboks
  • L200 x B500 x H260 Pris kr. 900/mdr. inklusiv moms – stålboks

Lejer får udleveret en nøgle og kodebrik, således at lejer selv kan indsætte sine møbler, arkivmaterialer mm.

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller trykflasker (gas mm.)

Forsikring: Det er lejers egen indboforsikring som dækker opbevarede bohave.
HUSK derfor at meddele dit forsikringsselskab at du har noget til opbevaring på adressen hvor dit indbo står.

Ved indgåelse aftale omkring leje af boks rum udfyldes en kontrakt mellem parterne, jævnfør
Dansk Møbeltransport Forening DMF, som er vores branche forening www.flytning-dmf.dk

Kontakt os her